Friday, November 01, 2013

Warga KKM

No comments :
1st November 2013. Mencatat sejarah peribadi diri ini. Mula bertugas sbg PPT di HKL under KKM. Whats that mak esoh? PPT = EO HKL = Hospital Kuala Lumpur KKM = Kementerian Kesihatan Malaysia. Aku ditempatkan di Stor Farmasi, Unit Kewangan.